Ujarlerit

Trykte udgivelser

Som et led i den løbende dokumentation og stabilisering af det grønlandske sprog, udgiver Oqaasileriffik terminologilister der er godkendt af Sprognævnet, og andre udgivelser med relation til det grønlandske sprog.

Du kan rekvirere Oqaasileriffik’s trykte udgivelser herunder.

Kalaallit aqqi
Grønlandske personnavne (280 kr)

– deres betydning og baggrund

Terminologi – i dansk og grønlandsk undervisning (gratis)

– både på grønlandsk og dansk. Kan rekvireres ved henvendelse til Ilinniusiorfik (Undervisningsmiddelforlag).

Nalunaarut ukiumoortoq
Nalunaarut ukiumoortoq (gratis)

– Årsberetning for 2007 og 2008 (kun grønlandsk)

bestil her

Killiffilersuutit
Killiffilersuutit

– tegnsætningsregler på grønlandsk (kun grønlandsk)

download

Oqaasileriffik (gratis)

– fakta om Sprogsekretariatet (dansk og grønlandsk)

bestil her

Terminologiliste
Terminologiliste (25 kr)

– over kriminallov, retsplejelov, pengeinstitutioner, samt dele af anatomi. (dansk – grønlandsk)

bestil her

Fortegnelse over godkendte grønlandske navne
Fortegnelse over godkendte grønlandske navne (gratis)

(1999 udgave)

bestil her

oqaaserli
… oqaaserli (gratis)

– Oqaatsinut politikkimik nassuiaasiornissamik suleqatigiit innersuussutaat.

bestil her

Fortegnelse over grønlandske navne
Fortegnelse over grønlandske navne (gratis)

– indeholder også grønlandiserede europæiske navne. (2007 udgave)

bestil her

Sundhedsvæsensterminologi
Sundhedsvæsensterminologi (50 kr)

(grønlandsk – dansk – latin / dansk – grønlandsk – latin)

bestil her

Telefonparlør på grønlandsk
Telefonparlør på grønlandsk (gratis)

– primært for dansksprogede

download telefonparløren
download udtalevejledning til telefonparløren

men ordet
… men ordet (50 kr)

– Rekommandationer fra Arbejdsgruppen for sprogpolitisk redegørelse. (dansk)

bestil her

Miljøteknisk terminologi
Miljøteknisk terminologi (25 kr)

– dansk – grønlandsk / grønlandsk – dansk.

bestil her

Arbejdslivsbegreber
Arbejdslivsbegreber (25 kr)

– primært relateret til psykisk arbejdsmiljø. (dansk – grønlandsk / grønlandsk – dansk)

bestil her