Trykte udgivelser

Som et led i den løbende dokumentation og stabilisering af det grønlandske sprog, udgiver Oqaasileriffik terminologilister der er godkendt af Sprognævnet, og andre udgivelser med relation til det grønlandske sprog.

Du kan rekvirere Oqaasileriffik’s trykte udgivelser herunder.

Terminologi – i dansk og grønlandsk undervisning (gratis)(både på grønlandsk og dansk)

Kan rekvireres ved henvendelse til Ilinniusiorfik (Undervisningsmiddelforlag)

Nalunaarut ukiumoortoq Nalunaarut ukiumoortoq (gratis)- Årsberetning for 2007 og 2008

(kun grønlandsk)

bestil her

Killiffilersuutit Killiffilersuutit (65 kr)- tegnsætningsregler på grønlandsk

(kun grønlandsk)

bestil her

Oqaasileriffik Oqaasileriffik (gratis)- fakta om Sprogsekretariatet (dansk og grønlandsk)

bestil her

Terminologiliste Terminologiliste (100 kr)- over kriminallov, retsplejelov, pengeinstitutioner, samt dele af anatomi.

Dansk – grønlandsk

bestil her

Fortegnelse over godkendte grønlandske navne Fortegnelse over godkendte grønlandske navne (65 kr)(1999 udgave)

bestil her

oqaaserli … oqaaserli (50 kr)Oqaatsinut politikkimik nassuiaasiornissamik suleqatigiit innersuussutaat

bestil her

Fortegnelse over grønlandske navne Fortegnelse over grønlandske navne (75 kr)indeholder også grønlandiserede europæiske navne (2007 udgave)

bestil her

Sundhedsvæsensterminologi Sundhedsvæsensterminologi (100 kr)grønlandsk – dansk – latin

dansk – grønlandsk – latin

bestil her

Telefonparlør på grønlandsk Telefonparlør på grønlandsk (gratis)(primært for dansksprogede)

download
download udtalevejledning

men ordet … men ordet (50 kr)Rekommandationer fra Arbejdsgruppen for sprogpolitisk redegørelse (dansk)

bestil her

Miljøteknisk terminologi Miljøteknisk terminologi (100 kr)dansk – grønlandsk / grønlandsk – dansk

bestil her

Arbejdslivsbegreber Arbejdslivsbegreber (100 kr)- primært relateret til psykisk arbejdsmiljø

dansk – grønlandsk / grønlandsk – dansk

bestil her