Oqaasiliortut 2001 – 6

OQAA – 150601 (gl)

Oqaasiliortut tallimanngornermi juunip ulluisa 15-ianni
2001, nal. 13.00 ataatsimiinnerannit imaqarniliaq

 

Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Alibak Steenholdt, Nuka Møller, Kelly Berthelsen, allatsigalugu Kristine Olsvig. Sofia Geisler kingusinnerusukkut takutissanngikkuni peqataasinnaanani nalunaaruteqarsimavoq.

 

Oqaluuserisat:

  1. Oqaluuserisassat qulequtaannik akuersineq.
  2. Juunip ulluisa aallaqqaataanni ataatsimiinnermit imaqarniliamut akuersineq.
  3. Atortorissaarutilerisoq aamma namminersortunngorsaaneq.
  4. Qarasaasiarsornermi taaguutit.
  5. Oqaatsit nalornissutaasartut.
  6. Robert Petersenip Nordisk Ministerråds sprogpolitiske referencegruppemit, Den centrale videnskabsetiske komtémiillu ilaasortatut tunuarnerminik allakkatigut nalunaarutai.
  7. Taasariaqartut allat.

– 1 pillugu –

Oqaluuserisassat sisamaattut qarasaasiarsornermi taaguutit, arfineq aappaattullu Robert Petersenip tunuarnerminik nalunaarutai ilanngunneqareermata oqaluuserisassat akuerineqarput.

– 2 pillugu –

KB.: Imaqarniliap quppernerisa sisamaanni, sallunaveeqqut pillugu oqaaseqarnerminut atatillugu, siunersuuteqarneragaanini eqqunnginnerarpaa, imatulli paaseqqullugu oqaaseqarsimalluni; tassa nammineq oqaaseq sallunaveeqqut allanngortikkusunnginnamiuk, oqaaserli salloqittarnaveeqqutitut nassuiaatitaqartillugu paasineqarnissaanik erseqqissaasiorfigisimallugu oqaatigaa.

AS.: Inuit uninngatitaasut sallunaveeqqutitut oqaatigineqarsinnaanngillat, iliorneq neriorsueqatiinnermik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnermik imaqanngimmat pinngitsaaliinerullunili. Pantili isumaqatigiissuteqarnermut tunngavoq tassungalu oqaaseq sallunaveeqqut naapertuunnerulluni.

CCO.: Oqaaseq siorasaarutitut nammineq siunnersuutigisimagaluarpaa, paasilluguli oqaaseq isumaanut sakkukigineqartoq.

KB.: Sallunaveeqqut-mut taarsiullugu siunnersuutigaa pinngitsaaliiniutitut tiguaaneq.

Siunnersuut Oqaasiliortunit peqataasunit tamanit akuerineqarpoq aalajangerneqarlunilu aalajangerneq AS-imit allagaqaatigineqassasoq.

– 3 pillugu –

Atortorissaarutilerisoq aamma namminersortunngorsaaneq Sofia Geislerip peqataatillugu eqqartorneqarnissaannut kinguartinneqarput.

– 4 pillugu –

CCO.: Kirsten Gade Jones taaguutit ataasiakkaat, pingaartumik qarasaasiarsornermi taaguutit atorneqartartut, kalaallisut qanoq taaguuteqarnersut paasiniaalluni saaffiginnissuteqarsimavoq.

Saaffiginnissut tunngavigalugu Oqaasiliortut taaguutinut ataasiakkaanut makku taaguutissatut aalajangiuppaat:

Intervaltræning: kiiarneq.

Markeringspen: allaat malunnarsaat.

Majroe: ruua.

Marathonløb: marathonerneq.

Mødregruppe: anaanat.

Tidtager: sekundilersuisoq.

Windsurfing: windsurfingi.

Workout: timigissarneq.

Aktivere: aallartippaa.

Computerskærm: umeruaq.

Dobbeltklik: marloriarlugu toorlugu.

Enkeltklik: ataasiarlugu toorlugu.

Foretrukken: atornerusaq.

Gemme: toqqorpaa.

Gendanne: utertippaa.

Genvej: iserasuaat.

Genvejsikon: iserasuartaat.

Indkode: immiuppaa.

Installation: ikkussineq.

Internetadresse: nittartakkap adressia.

Knap: attataasaq.

Klik på højre knap: attataasaq talerperleq toorlugu.

Klik på venstre knap: attataasaq saamerleq toorlugu.

Kontrolpanel: aqutsivik.

Kopiere: nuutsippaa.

Maksimere: allisippaa.

Mappe: mappi.

Menu: periarfissat.

Minimere: millisippaa.

Omdøber: allamik aterpaa.

Opretter: pilersippaa.

Opretter en genvej: iserasuaat pilersippaa.

Pauseskærm: pauseskærmi.

Proceslinje: sumiiffissiut.

Sikkerhedskopiering: tammarnaveersaaneq.

Skrivebord: saqqaa.

Skærmbillede: saqqumisoq.

Sletter: nunguterpaa.

Stifinder: ujaasiffik.

Systemfil: filit pingaarnerit.

Tekstbehandlingsprogram: allakkiuut.

Tekstfelt: allaffissaq.

Tilbehør: atortut.

Udklipsholder: katiterut.

Undermenu: periarfissat allat.

Vindue: igalaasaq.

Webcrawler: webcrawleri.

Webside: nittartagaq.

Widescreen: widescreeni.

Surfing: interneterusaarneq.

@: a-jusaq.

©: c-usaq.

Attachment: ilanngussaq.

– 5 pillugu –

CCO.: PAARISA-mi imminorniarnermut pinaveersaartitsiniarnermi sullissisut qallunaatut oqaatsit atukulanerusut kalaallisut taaguusernissaat kissaatigisimavaat.

Oqaasiliortut makku taagutissatut aalajangiuppaat:

Livsglæde: inuunermik qujamasuuteqarneq/nuannarisaqarneq.

Livsmod: inoorusunneq.

Livskvalitet: inuunerup qanoq issusia.

Bisekualitet: tamanoortoq/tamanut tiingasartoq.

– 6 pillugu –

CCO.: Robert Petersenip ataatsimiititalianit ilaasortaaffimminit tunuarneranut atatillugu, Nordisk Ministerrådip sprogpolitiske referencegruppemut sinniisua CCO toqqaannartumik ilaasortanngorpoq.

Oqaasiliortunit CCO-imut sinniisussatut Nuka Møller toqqarneqarpoq.

– 7 pillugu –

CCO.: Ilisimatitsissutitut oqaatigaa, oqaatsit pillugit politikkimik innersuusiorneq juunip naanerani naalakkersuisumut tunniunneqartussaq suleqatigiissitap siulittaasuata allattaatalu maanna inaarsarlugu ulapputigigaat.

Aasaanerani sulinngiffeqartoqarnissaa peqqutigalugu Oqaasiliortut aggustip qeqqata kingorna aatsaat ataatsimeeqqissapput. Tamanna taamanikkussamut erseqqinnerusumik Oqaasileriffimmit Oqaasiliortut ilaasortaannut nalunaarutigineqassaaq.

 

                       Carl Chr. Olsen                                        Kristine Olsvig

                          Siulittaasoq                                                 Allatsi