Nunat Aqqinik Aalajangiisartut 2003 – 1

NAA – 300403

 

Nunat Aqqinik Aalajangiisartut aprilip 30-anni 2003, nal.10.00 Oqaasileriffimmi ataatsimiinnerannit imaqarniliaq.

Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Karl Elias Olsen, Mariane Petersen.
Nuka Møller aamma Stephen Heilmann peqquteqarlutik peqataanngillat.
Allatsigalugu: Pia N. Knudsen.

Oqaluuserisassat:

  1. Oqaluuserisassat akuerisassanngorlugit saqqummiunnerat
  2. Ilisimatitsissutit
  3. TV-kkut aallakaatitsisarnissat pillugit oqaluuserinninneq
  4. Taasariaqartut allat.

-1 pillugu-

Oqaluuserisassat akuerineqarput.

-2 pillugu-

CCO: Piap erninermi kingorna sulinngiffeqareerluni utermat ataatsimiinnernit imaqarniliat pisarnertut ingerlaqqilissapput.

CCO: Namminersornerullutik Oqartussat Oqaasileriffimmut aningaasaliissutaat 2.541.000 koruuniupput.

1.940.000 koruunit Lønugiftinut ilineqarsimapput 601.000 koruunillu Øvrige udgiftinut ilineqarsimallutik. 601.000 koruunit Oqaasileriffimmit Artkontonut agguarneqassapput.

Oqaasiliortut, Nunat Aqqinik Aalajangiisartut kiisalu nutaatut Inuit Aqqinik Akuersisartut ataatsimiinnermusiassaat øvrige udgiftinut ilaapput.

CCO: Ataatsimiititaliap Inuit Aqqinik Akuersisartut pisortatigoortumik Oqaasileriffimmut nuunneqarnera immikkut aningaasaliiffigineqarsimanngimmat aqutsinissamut piareersarneq ingerlanneqarallassasoq CCO-p oqaatigaa.

MP: Inuit siuaasaminnik atsiusserusuttut Katersugaasivimmut paasiniaasarnerat MP-p eqqaavaa. Atsiisarneq pillugu TV-kkut Nunat Aqqi pillugit aallakaatitsisalernissatuut aallakaatitsisoqarsinnaasoq MP-s siunnersuutigaa.

CCO: Inuit Aqqinik akuersisartut majimi Oqaasileriffimmi naapitinnissaat siunertaraa, MP-p eqqaasaa oqaluuserisassat ilaattut ilanngutissasoq siunertaralugu.

CCO: Sisamanngornermi majip aallaqqaataani Naja Mikkelsen (GEO) Atuakkiorfik/Ilinniusiorfik peqatigalugu nunap assinganik sananissaq pillugu Oqaasileriffimmi CCO ataatsimeeqatigissavaa.

KEO: Sisimiuni kommunalbestyrelsip siulittaasuata Marius Olsenip KEO piumaffigisimavaa Kristoffer Heilmannip Stednavneprojekt-mik taallugu suliarisimasai nalunaarsussagai.

KEO apriilip 18-anniit 21-annut Sisimiuni sulisimavoq sulianilu naammassingamiuk kulturudvalgimut tunniussimavaa.

Kristoffer Heilmannip namminersorluni suliarisimasai annertusut nersortariaqartullu KEO-p oqaatigaa, aammali uggoraa Oqaasileriffimmi nunat aqqi nalunaarsukkat Kristoffer Heilmannip suliaani ilaanngimmata.

Sisimiut katersugaasiviata nunat aqqisa nalunaarsorneqarnerisa ingerlatitseqqinnissaa KEO-p tapersersornartippaa.

Aalipak Augustussenip Sisimiut kommunianiittut nunat aqqi tamaasa nalunaarsorsimavai.

Sisimiut Tusaataat Kangerlussuup Itillillu nunataasa aqqi cd-nngorlugu nalunaarsorsimavaa.

KEO-p sulinermini allaaserisimasaa ilanngussatut atuarneqarsinnaavoq.

CCO: Access aaqqinneqarpat nunat aqqinik nalunaarsuut 2600-nik imalik Oqaasileriffiup nittartagaanut ikkunneqassasoq, nunallu aqqinik paasiniaasut Oqaasileriffiup nittartagaa ammarunikku takusinnaalissagaat CCO-p oqaatigaa.

CCO: Kort & Matrikelstyrelsip programmiutaata nunat aqqinut nalunaarsuutip assipajaanik Oqaasileriffiup peqalersinnaanera CCO-p eqqarsaatigaa.

Allaasitoqqamik allaasitaamik danskisulluunniit allalluni nunap aqqanik/

assinganik sumiinneranillu ujarlerluni atorneqarsinnaasoq, kiisalu suussusaanik paasisaqarumagaanni nassuiaatinik aallerfiusinnaasoq.

-3 pillugu-

CCO: MP-p aamma KEO-p siunnersuutaat nunat aqqisa TV-kkut aallakaatitsissutigisalernissaat siunertaralugu CCO-p Isak Kleist saaffigisimavaa suliarinnissinnaanersoq.

Isak Kleistip nammineq assilisani atorlugit TV-kkut allakaatitsisinnaanerluni misissuivoq.

CCO isumaqarpoq nunat aqqi pillugit aalajangersimasumik TV-kkut qaammammulluunniit ataasiarluni aallakaatitsisalernissaq anguniartariaqartoq.

Aqqit sumut atorneqarnersut qanorlu isumaqarnersut paasissutissiissutigineqartariaqartuttaaq oqaatigaa.

KEO: Isuma TV-kkut aallakaatitsisalernissaq tapersersorpaa, tassungalu atatillugu CCO siunnersorpaa Ilinniusiorfik/Pilersuiffik suleqatisigeqqullugu.

CCO, KEO aamma SH TV-kkut aallakaatitsisarnissaq pillugu ataatsimeeqatigiissapput.

CCO: CCO-p Ataatsimiinnissami tullermi nunat aqqisa TV-kkut aallakaatinneqartalernissaat ilusilerlugu Nunat aqqinik aalajangiisartunut saqqummiutissavaa.

-4 pillugu-

MP: MP-p siunnersuutigaa ataatsimiititaliani ilaasortat Pisortaqarfiinut ataatsimiititaliat borgerlige ombudiusut erseqqissarlugit allagaqartoqassasoq.

Ataatsimiinnissaq tulleq pissaaq majip 28-anni 2003, nal 10.00 oqaasileriffimmi.

Carl Chr. Olsen Pia N. Knudsen

Siulittaasoq Allatsi