Oqaasiliortut 2008 – 3

OQAA – 260308(gl)

Oqaasiliortut Ataatsimiinnerat  pingasunngornermi marsip 26-anni 2008 nal. 10.00 Ilimmarfimmi, Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani.

 

Peqataasut: Abia Abelsen, Eva Møller Thomassen, Ellen J.Karlsen, Stephen Heilmann aamma Carl Chr. Olsen

Allatsi: Katti Frederiksen

 

Oqaluuserisassatut siunnersuutit:

  1. Tikilluaqqusineq
  2. Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliap akuerineqarnera
  3. Taaguusersuinermi taaguutit akuerineqartussat
  4. Oqaasersiat allanneqartarnerinut malittarisassat nutaat
  5. Allaffissornermi taaguutit
  6. Oqaatsit katersat
  7. Allat

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

Carl Chr. Olsen                                             Katti Frederiksen

Siulittaasoq                                                   Allatsi

 

 – 1. pillugu  –

Oqaasileriffiup pisortaa Puju tikilluaqqusivoq

– 2.pillugu –

Imaqarniliami aaqqiissutissamernit Northern Periphery Programmep nassuiaataanut tunngasoq oqaatsimik ataatsimik ’ilaat’-mik ilaneqarpoq, kiisalu ’arbejdsmiljøproblemer’-ip kalaallisuunngortinnerani ’suliffimmi avatangiisini’ atorneqarsimasoq ’suliffimmi atukkani’-nngortinneqarpoq.

Taamaalillugulu akuerineqarluni.

– 3. pillugu –

Taaguusersuinermi taaguutit akuerisassat affaasa missaat naammassineqarput, ataani allassimasut ilaat akuerineqarlutillu taaguuserneqarput:

Forkortelse – naalisagaq

Godkendt term – taaguut akuerisaq

Alfabetisk ordning – Naqinnerit malillugit tulleriissaakkat

Antonymi – oqaatsip akerlia

Egennavn – taggit atiusoq

Associativ begrebsrelation – ? tullissaanimut kinguartikkallarpoq

Lånt fagudtryk – taaguut oqaasersiaq

Årsagsrelation – pissutaasut ataqatigiinnerat

Karakteristisk træk – ilisarnaqut

Cirkeldefinition – nassuiaat uteqattaartoq

Sammensat fagudtryk – taaguut katitigaq

Flerordsterm – taaguut arlalinnik oqaasertalik

Helhedsbegreb – tamakkiisumik paasinneriaaseq

Begreb – paasinneriaaseq

Begrebsanalyse – paasinneriaatsinik misissueqqissaarneq

Begrebsdiagram – paasinneriaatsinik takussutissiaq

Begrebsfelt – paasinneriaatsit atamasut

Begrebsharmonisering – paasinneriaatsinik assigiissaarineq

Begrebssystem – paasinneriaatsit ataqatigiinnerat

Kontekst – oqaaseqatigiinni inissisimaneq

Sideordnet begreb – paasinneriaatsit naligiissut

Korpus – [oqaatsit] katersat

Definition – nassuiaat

Adskillende karakteristisk træk – ilisarnaqut immikkoorutaasoq

Frarådet fagudtryk – taaguut naleqqutinngitsoq

Afledt fagudtryk – taaguut allamik aallaavilik

Betegnelse – taaguusersuut

Opslagsterm – taaguut ujartugassaq

Termækvivalens – taaguutip taamaaqataa

Væsentligt karakteristisk træk – ilisarnaqut pingaarutilik

Ekstension – annertusissut

Omfangsdefinition – nassuiaat annertusissut

Definition med ydre cirkel – tapertariissakkamik nassuiaat uteqattaartoq

Generelt begreb – paasinneriaaseq tamanut atuuttoq

Typerelation – paasinneriaatsit pissuseqatigiiartut

Homonymi – [oqaatsit] taaneqarnermikkut assigiit

Individuelt begreb – paasinneriaaseq immikkuullarissoq

Intention – ilisarnaqutip annertusissutaa

Indholdsdefinition – nassuiaammut annertusissut

Definition med indre cirkel – nassuiaat erseqqereersoq

Erseqqissarneqassaaq uku taaguutit qulaani aalajangiussat suli amigarmata aalajangiussassanillu allanik suli ilaqarmata, ataatsimiinnernilu tulliuttuni ingerlanneqartartussaallutik, taamaammat suli pisortatigoortumik atuutilinngillat.

– 4. pillugu –

Oqaasersianut malittarisassat nutaat 2006-imi isumaqatigiissutaasut malillugit oqaasersiat allattarneqartarnissaat suli aalajangiusimaneqarpoq.

Oqaasersiat nagguii aallaavigalugit allanneqartassapput, uiguusersorneqalersillugilli aatsaat oqaasersiani naqinneq kingulleq allanngortinneqarsinnaasassalluni, ass. radio aamma radiukkut, taamaattorli oqaasersiat atiutillugit uiguusersorneqarnerminni allanngortinneqartassagatik, ass. nintendo aamma nintendorama il.il.

Oqaatsit allat oqaasersiaagaluartut kalaallisulli pigiliunnikuusavut kalaallisut taasarnerisut allanneqaannartassapput, soorlu tii aamma karsi, ukuli oqaatsit nutaat aatsaat takkuttut kalaallisut

oqaaseqartinneqarlersimanngippata aatsaat qallunaatut imalt. tuluttut allanneqartarnerisut allanneqartassapput, tassa kalaallisut qanoq taaneqartarneri apeqqutaatinnagit. Uanili maluginiarneqassaaq allattaaseq aamma oqalunneq immikkorluinnaq isigineqarmata.

– 5. aamma 6. pillugit –

Allaffissornermut taaguutit oqaatsillu katersat piffissakilliorneq peqqutigalugu eqqartorneqanngillat

– 7. pillugu –

Saaffiginnissutit suliassartallit oqaatsillu aalajangiiffigisassat suliarineqartut ataani allassimapput:

Nationalteater kalaallisut Nunatta Isiginnaartitsisarfia.

Label kalaallisut: allagartalersuut.

Stillingsannonce kalaallisut: atorfimmik inuttassarsiuineq.

Visitkort kalaallisut taaguuserneqarani oqaasersiatut atuinnassaaq ima

allanneqarluni: visitkort.

Forebyggelsesstyrelse kalaallisut Pitsaaliuinermut Aqutsisoqarfik

Tullissaani ataatsimeeqqinnissamut misissugassanngorpoq oqaaseq tværfaglighed, oqaaseq Oqaasiliortunit aalajangiivigineqareersimasorineqarpoq, qulakkeerniarluguli ataatsimiittarnerni imaqarniliat misissoqqissaarneqassallutik.

 

 Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

 

Carl Chr. Olsen                          Katti Frederiksen

Siulittaasoq                               Allatsi

Tullissaani ataatsimiinnissaq pissaaq:

pingasunngornermi apriilip 2.-ani, 2008 nal.13.00