Nunat Aqqinik Aalajangiisartut 2011 – 3

NAA.31.03.11-07.04.11

Nunat Aqqinik Aalajangiisartut Marsip 31-anni 2011-mi aprilillu 7-anni 2011-mi Oqaasileriffimmi ataatsimiinnerat

Marsip 31-anni 2011-mi ataatsimiinnermi:

Peqataasut.: Carl Christian Olsen, Tukummeq Qaavigaq aamma Lotte Holm.
Peqataanngitsut: Abia Abelsen pikkorissarninni pissutigalugu peqataanngilaq, Stephen Heilmannilu Qaqortumiinnini pissutigalugu peqataanani.
Allatsi: Lisathe Møller Kruse.

Aprilip 7-anni 2011-mi ataatsimiinnermi:

Peqataasut: Carl Christian Olsen, Tukummeq Qaavigaq aamma Lotte Holm.
Peqataanngitsut: Abia Abelsen Danmarkimiinnini pissutigalugu peqataanngilaq, Stephen Heilmannilu napparsimanini pissutigalugu peqataanaani.
Allatsi: Lisathe Møller Kruse

Oqaluuserineqartut makkuupput:

  1. Tikilluaqqusineq
  2. Imaqarniliap akuerinera (marsip 10-anni ataatsimiinnermit imaqarniliaq)
  3. Kullorsuup ilisarnaataata Toornaarsuup Kullorsuanik taaneqartarnera
  4. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfimmiit saaffiginnissut
    • i. Maniitsup kujataatungaa kujataatungaatalu timaa
  5. Sisimiut eqqaanni nunat aqqi nalunaarsukkat misissorlugillu akuerinissaat (nunat aqqi nalunaarsugaatiginikuunngisavut 664-t missaanniittut akuerisussaassavasi, taakkulu saniatigut mapinfo-mi nunat aqqi inissilluakkat 649-t missaanniittut misissuataartussaallusigit)
  6. Taasariaqartut allat

1. pillugu

Ataatsimiinnerup aallartinnerani Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut siulittaasoq CCO tikilluaqqusivoq.

2. pillugu

Marsip 10-anni 2011-mi Nunat Aqqinik Aalajangiisartut ataatsimiinnerannit imaqarniliaq akuerineqarpoq.

3. pillugu

Kullorsuup ilisarnaataata qaqqaasup “Toornaarsuup Kullorsua”-nik taaneqartarnera pillugu Nunat Aqqinik Aalajangiisartut eqqartuipput. Erseqqissarpaallu pisortatigoortumik qaqqarmut pineqartumut nunap aqqa akuerisaq tassaasoq Kullorsuaq.

4. pillugu

Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfimmiit saaffiginnissut Nunat Aqqinik Aalajangiisartunit eqqartorneqareerluni una akuerisaasumik taaguutissatut aalajangerpaat:

  1. Fil: Stednavn.pdf Sulussugut (Maniitsup kujataatunga kujanaatungaatalu timaa)

5. pillugu

2010-mi juulip qaammataagaa Judithe Denbæk Carl Christian Olsenilu Sisimiunukarput nunat aqqinik nalunaarsuiartorlutik. Oktoberimilu nunat aqqinik nalunaarsuiartorneq Lisathe Møller Kruse-mit nangikkiartorneqarlunilu naammassineqarpoq.

Sisimiuni nunat aqqinik nalunaarsuinermi nunat aqqinik ilisimasallit uku suleqatigineqarput: Jafet Davidsen, Akisooq Olsen, Tobias Olsen, Seth Berthelsen, Seth Olsen, Herjulf Silassen, Simon Fontain, David Johansen, James Davidsen, Lars Johansen, Ove Johansen, Christian Lennert, Assa Enoksen, Gertheeraq Dahl, kiisalu Anton Inuusuttoq. Suleqatigisatta saniatigut nunat aqqi nalunaarsoriikkat Sisimiut Katersugaasivianiittut atorsinnaasimavagut nunallu aqqinik nalunaarsuiffigisartakkatsinnut ilanngussorlugit. Kristoffer Heilman taamatut suliniuteqarnerata kinguneranik nunat aqqi arlallit taamaalilluta aamma pissarsiaraagut, naak nunat aqqinik nalunaarsueqataasa ilai toqoreeraluartut. Kristoffer Heilmannip suleqatigisimasai tassaapput: Ulrik Lennert, Anda Davidsen, Jakob Enoksen, Jens Olsen, Geertheeraq Dahl namminerlu.

Sisimiuniinnermi nunat aqqi katersukkat nalunaarsugaatigisimanngisaraluagut 567-it nutaatut nalunaarsorneqarput, Nunallu Aqqinik Aalajangiisartunit akuerineqarlutik. Nutaatut nalunaarsorneqartut akuerineqartullu ilaliussami ima atilimmiipput: Sisimiut eqqaanni nunat aqqi nalunaarsukkat.xps.

Saniatigut nunat aqqi naqqiissutit 113-it Nunat Aqqinik Aalajangiisartunit aaqqinneqarlutillu akuerineqarput. Taakku aamma imatut atilimmiipput: Sisimiut eqqaanni nunat aqqi nalunaarsukkat.xps.

Nunat aqqinik ilisimasalinnit naqqiissutaagaluartut Nunat Aqqinik Aalajangiisartunit akuerineqanngitsut allanngortinneqanngitsullu 23–upput. Taakku aamma qulaani pineqartumiipput.

Nunat aqqi Nunat Aqqinik Aalajangiisartunit akuerineqanngikkallartut nunallu aqqinik katersinermi suleqatigisimasanut apeqqutigisassat aqqaniliupput, ukuullutik:

– Assa Enoksenimut apeqqutigisassat:

– “Kangerluarsuk-mik ateqartutut nalunaarsugaataareersoq Pujulli “Kangerluarsua-nik ateqartutut eqqaamasaa paasiniarneqassaaq (Itillip avannaatungaaniittoq kangerluk pineqarpoq).

– Ikertuup qinnguani kujallermiittoq nuuit marluk imminnut qanittut “Qernertuarsuit”-nik ateqartutut nalunaarutigineqartut eqqortuunersut paasiniarneqassapput. Aappaa avannarliusoq nalunaarsugaataareersuni “Qernertuarsuk”-mik nalunaarsoqqasoq, Herjulf Silassenimit Assa Enoksenimillu “Qernertuarsuit”-nik ateqartutut naqqiissutigineqarpoq. Assa Enoksenilli aamma “Niaqornannguaq”-mik ateqartutut naqqiissutigisimavaa. Nuuit taakku marluk qanorpiaq ateqarnersut paasiniarneqassapput.

– Ikertuup qinnguani kujallermiittut sumiiffiit marluk imminnut qanittut “Illernat”-nik ateqartutut nalunaarutigineqarsimasut arlaat eqqortuunersoq paasiniarneqassaaq. Aappaa kujalliusoq nalunaarsugaataareersuni “Miaggup Nuua”-nik nalunaarsoqqasoq, Assamit “Illernat”-nik ateqartutut naqqiissutigineqarsimavoq.

– Ikertuup qinnguani kujallermiittoq Miaggoq sorpiamiinnersoq paasiniarneqassaaq.

– Sarfannguit akianniittoq nuuk “Qammagarsuit”-nik ateqartutut nalunaarutigineqarsimasoq sooq taamatut ateqarnersoq paasiniarneqassaaq. Arlaannik qammaanermut attuumassuteqarnersoq imaluunniit qammakkat pineqarnersut paasiniarneqassaaq.

– Anton Inuusuttumut apeqqutigisassaq:

– Nassuttuumiittoq kangerluk “Nassuttuutaa”-nik atilik kangerluup isikkua peqqutigalugu taamatut ateqarnersoq paasiniarneqassaaq, taannalu aallaaviusimanngippat suna ateqaatigineraa paasiniarneqassalluni.

– Geertheeraq Dahlimut apeqqutigisassaq:

– Itillip avannaatungaaniittoq qeqertaq nalunaarsugaataareersuni “Ivissugartuunnguaq”-mik nalunaarsugaatigineqartoq, David Johansenimit “Ivissuaartunnguit”-nik ateqartut naqqiissutigineqarpoq Geertheeraq Dahlimillu “Ivissuartunnguaq”-mik ateqartutut oqaatigineqarluni. Sorleq eqqortuunersoq sunalu pillugu taamatut ateqarnersoq paasiniarneqassaaq.

– Tobias Olsenimut apeqqutigisassat:

– Qeqertat nalunaarsugaataareersuni “Ikertuup Siorarlii”-nik ateqartut, David Johansenimit Tobias Olsenimillu “Illulissuup Siorarlii”-nik ateqartutut naqqiissutigineqarput Assa Enoksenimillu “Illulissuup Sallii”-nik ateqartutut nalunaarutigineqarlutik. Sorleq eqqornersoq paasiniarneqassaaq.

– Nunaqarfiusimasup Saqqap kitaaniittut qeqertat nalunaarsugaataareersuni “Siorarliit”-nik nalunaarsugaataasut, Jafet Davidsenimit Tobias Olsenimillu “Saqqat Siorarlii”-nik ateqartutut naqqiissutigineqarput. Nunaqarfiusimaoq Saqqamik ateqarmat “Saqqat Siorarlii”-unatik “Saqqap Siorarlii”-nik ateqarnersut paasiniarneqassapput.

– Uummannaarsuup kujatinnguaniittut qeqertat nalunaarsugaataareersuni “Ivissuartuut”-nik nalunaarsugaatigineqartut, Akisooq Olsenimit, Ulrik Lennertimit Tobias Olsenimillu “Ivissugaartut”-nik ateqartutut naqqiissutigineqarput. Sorleq eqqornersoq sunalu aallaavigalugu taamatut ateqarnersut paasiniarneqassapput.

– Uummannaarsuup kitaatunginnguaniittoq qeqertaq Seth Berthelsenimit “Aallaaniarfiup Killinga”-nik ateqartutut nalunaarutigineqarsimasoq, Tobias Olsenip Aallaaniarfiup suanik taasimaneraa paasiniarneqassaaq.

– Christian Lennertimut apeqqutigisassaq:

– Sisimiut timaanni qoorumiittoq taseq “Alanngoralaap Tasia”-nik ateqartutut nalunaarutigineqarpoq. Nalunaarsugaatitsinni Alannagorammik ateqartumik nalunaarsugaateqannginnatta, Alanngoralak sorpiamiinnersoq paasiniarneqassaaq.

Nalunaarsoqqammisat, naqqiissutit akuerineqanngikkallartullu saniatigut nunat aqqi 596-it Mapinfomi inissaannut inissilluarneqarputtaaq.

Sisimiut eqqaa pillugu ataatsimiinnermi nunat aqqi marluk naliliivigisassat minittoorneqarsimasut tulliani ataatsimiinnissami aalajaviigineqassartussat ukuupput:

– Exel-filimi nr. 850: Aallaaniarfiup Killinga (SB), Aallaaniarfiup Kill
– Exel-filimi nr. 911: Naajarsuit Qeqertaat(SO),Naajarsuit Qeqertaralaa(AD)

6. pillugu

Carl Chr. Olsen Lisathe M. Kruse

Siulittaasoq Allatsi