Oqaasiliortut 2012 – 8

OQAA – 280612(gl)

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat sisamanngorneq, juunip 28-anni  2012, nal. 10.00
Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani.

 

Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Eva Møller Thomassen, Stephen Heilmann, Lotte Holm  aamma Katti Frederiksen.

Allatsi: Katti Frederiksen

 

Oqaluuserisassatut siunnersuutit:

 1. Tikilluaqqusineq aamma ilisimatitsissutit
  Siulittaasup ilisimatitsissutigaa Naalakkersuisoq Mimi Karlsen oqaatsit pillugit naalakkersuisoqatiminut isumasioqatigiissitsiniartoq. Tassunga atatillugu Islandimiu Vigdis aamma Audur qaaqquneqarsimapput pisinnaanerminnillu nalunaarsimallutik. CCO aamma Ane Marie Sakariassen Arktisk Rådip Ottawami oqaatsit pillugu suliniut ukiuni tallimani suliarineqartussaq pillugu workshopertitsinerani peqataapput. Tamanna ICC-p siuttuuffigisaa Canadap USA-llu aningaasaliiffigisimagaat ilisimatitsissutigineqarpoq.
  Pingaarnertut eqqartorneqartut makkuupput:
  – oqaatsinut politik
  – oqaatsit nalilersuiffiginerat
  – oqaasertusaaneq aamma oqaatsinik ilikkartarneq.

  Tamatuma saniatigut ilisimatitsissutigineqarpoq spillemydighedimiit aningaasanoornerni malittarisassat pillugit inatsisit kalaallisuunngortinneqassanersut apeqqutigineqarsimanerat.

 2. Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliap akuerineqarnera
  Naqinnerliukkat aaqqinneqarmata imaqarniliaq taamaatillugu akuerineqarpoq.
 3. Oqaatsinut politikkip ilassutissaanut allannguutit pillugit tusarniaaneq.
  Oqaatsinut politikki pillugu Inatsisartut inatsisaata nr. 7, 19. maj 2010-meersup allannguutissaatut siunnersuutip februaarip 7-ianni tusarniaassutigineqaqqaartup allanngortinneqarluni  tusaniaassutigineqaqqinnerani Oqaasiliortut oqaaseqaataat Naalakkersuisoqarfimmut apuunneqarput.
  Oqaaseqaataat bilagitut quppernerni kingullerni ilanngunneqarput.
 4. Oqaasilerinermi taaguutit
  Oqaasiliortut taaguutinik assigiinngitsunik oqallitingaatsiareerlutik aalajangerpaat taaguutit tamarmik oqaasilerisunit, tassalu Oqaasileriffimmi atorfeqartunit, suliarineqarlutik piareersaasiorneqassasut Oqaasiliortunut akuerineqariaannanngorlugit.
 5. Saaffiginnissutit
  a. Unammiarneq aamma unammiartorneq
  Akissusiorneqareersimammat qaangiinnarneqarpoq.

  b. Pamersaaneq pædagogikkimut
  Saaffiginnissut imaqarpoq pamersaanerup pædagogikkimut atorneqarsinnaaneranik. Oqaasiliortut akissutigaat pædagogikkimut aamma oqaaseq perorsaaneq atormat, pamersaanerup Avanersuarmiutut sumiorpaluutaasup isumaqatigalugu.
  pædagogit perorsaasunik taagorneqareerput aammalu tassunga ilinniartut perorsaasunngornianik taaneqartarlutik.

  c. Qaammatit taaguutaat, kisitseriaaseq aamma qilaatip taaguutai.
  Siulitta naggueqatittalumi qaammatit aalajangersimasumik immikkut taaguuteqartinngilaat; sumiiffik, inooriaaseq pinngortitallu qanoq ilinerat malittaralugit ilaatigut taaguisarsimapput. Upernaaq, aasaq, ukiaq ukioq taakkua kisimik naammassimapput, taakkualu ingerlanerini qanoq pisoqartarnera malillugu aamma taaguisoqartarsisoq paasinarpoq, soorlu Alaskami Iñuppiat ilaasa sumiiffimminni Aggusti tinngivimmik taasarsimavaat timmissanut (tunngatillugu), septembari sikuarfik, oktober sikkuik aamma nuliarfik (tuttunnut), novembarilu nippivik/qiññuvik tassa oqaluttuaqattaattarnerit aallartiffiat il.il. Tassa inooriaatsip qanoq ittuuneranik qaammatit ilaatigut oqaluttuartuusarput.

  Naggueqatigiit Inuit kisitseriaasiat 20-mut killeqarpoq, aqqaneq-tallimat (15) tikikkaanni taava 16=arfersanillit, 17=arfersaneq marluk, 18=arfersaneq pingasut, 19=arfersaneq sisamat, 20=inuk naallugu. tassannganniit ingerlaqqittoqarsinnaavoq, ass. 21=inuk naallugu ataaserlu, 30=inuk naallugu qulillu il.il.

  Qilaatip taaguutaasa ilaat pingaarnerit tassapput isaa, nannut aarrilluunniit aqajaruanik suliarineqartartoq, tigummivia qisuk/nassuk/saaneq, katualu qisuminiunngikkaangami saaniusartoq.

  d. Det Psykosociale Kriseberedskab kalaallisut:
  Tarnikkut ajornartoornermi upalungaarsimasut
  (kingusinnerusukkut allanngortinneqarpoq: Pinartoqartillugu upalungaarsimasut)

  e. Inussat taaguutaat
  Akissusiorneqareerpoq, ataatsimullu taaguutaat erseqqissaatigiinnarlugit: assap inuaanik aamma isikkat inuaanik immikkoorsinneqartarmata.

Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta
Carl Chr. Olsen                                      Katti Frederiksen
Siulittaasoq                                          Allatsi

 

Bilag 1

Ataatsimut oqaaseqaat

Oqaasiliortut siulittaasuminnit paasitinneqarnertik naapertorlugu; tassalu Nunatsinni oqartussaaffiit tigusimasat iluini taamaallaat inatsip tusarniaassutigineqartup atuuttussaaneranik tunngaveqartumik inatsisitigut pituttuisumik isumaqatigiissusiornerni oqaatsit pillugit piumasaqaatip peerneqarsimanera uggorigaluarlugu aamma isumaqatiginartinngikkaluarlugu, taamaattoq Danmarkip oqartussaaffigisaasa iluaniittut sunnerneqarsinnaannginnginnerisa maanna killiffigisatsinnik erseqqissaassuteqarnerattut paasivaat. Taamaammat pissutsit taamaattut paasillugit inatsisissatut siunnersuutip oqaasertai kisiisa naqqiissuteqarfigaat.

Qulaani taaneqartut tunngavigalugit tusarniaanermi inatsisissatut nassiunneqartoq (Sagsnr. 2012-065985) Oqaasiliortut ima naqqiissuteqarfigiumavaat:

Siunnersuut: Oqaatsinut politikki pillugu Inatsisartut inatsisaata allanngortinneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. xx, xx.xxxx 2012-meersoq

(Kalaallit oqaasii atorlugit attaveqaqatigiinnermik piumasaqaatip ilanngunneqarnera).

 • 1

Oqaatsinut politikki pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 7, 19. maj 2010-meersoq pillugu imatut allannguisoqassaaq:

 1. Kapitali 2-mi § 3 sioqqullugu immikkoortoq nutaatut inissinneqassaaq:

“Tamanut atuuttumik oqaatsinik atuineq”

Tamatuma kingorna qulequtaq “Oqaatsinut politikki” peerneqarpoq.

 1. § 4-p kingornanut immikkoortutut nutaatut inissinneqassaaq:

Nittarsaassinermi allagartalersuinermilu oqaatsit atorneqarnissaat

 • 4a. Suliffeqarfiit pisortatullu oqartussaasut allakkatigut oqaatsitigullu ussassaarutaat, pilerisaarutaat allagartalersuisarnerallu kalaallisut suliarineqartassapput. Imm. siulleq Kalaallit Nunaanni oqartussaatitanut naalagaaffimmut attuumassuteqartunut atuutinngilaq.

Imm. 2.  Imm.1-mut tapertatut atorneqarsinnaapput danskit, tuluit allamiullu allat oqaasii.

Imm. 3.  Ussassaarinertut pilerisaarinertullu paasineqassapput suliffeqarfiit pisortatullu oqartussaasut nioqqutissanik aamma kiffartuussissutinik sullissinernillu tuniniaanerat aamma pilerisaarineq tamanut atuuttoq. Aalajangersakkanut ilaatinneqanngillat nioqqutissat avataanit eqqussat allagartaat, pisiat atornissaannut ilitsersuutit, oqaasinnaat, suliffeqarfiit aqqi assigisaallu.

Imm. 4.  Allagartalersuinertut paasineqassapput tamanut atuuttumik allagartalersuineq, saqqumisumik allagartalersuineq, allagarsiiviit, ussassaarutit, allagartarsuit takoqqusaarutit assigisaallu, tassunga ilagitillugit digitalimik allagartalersuineq umerussat  seqersittaatillu atorlugit ingerlaartitat.”

 1. § 4a-p kingornanut immikkoortutut nutaatut inissinneqassaaq:

“Innuttaasunut atuisunullu allakkatigut saaffiginnissutit

 • 4b. Ingerlatsisunit namminersortunit, pisortatut oqartussaasunit suliffeqarfinnillu innuttaasunut allakkatigut saaffiginnissutit tamarmik kalaallisut allassimassapput. Imm. siulleq Kalaallit Nunaanni oqartussaatitanut naalagaaffimmut attuumassuteqartunut atuutinngilaq.

Imm. 2  Imm. 1-ili atuutissanngilaq innuttaasup erseqqissumik nalunaarpagu danskit oqaasiinik atuiniarnini. Taamatut nalunaarneq pisortatut oqartussaasunut suliffeqarfinnullu pituttuisuuvoq, taakkua aamma tamatumani aningaasartuutit nammatassaraat.

Imm. 3.  Suliffeqarfiit pisortatullu oqartussaasut nalinginnaasumik paasissutissiinerat aammalu qaammarsaanerat kalaallisut suliarineqassapput. Danskit oqaasii tapertatut atorneqarsinnaapput.”

 1. § 7 imatut oqaasertaqalissaaq:

”§ 4, imm. 1 aamma 3, § 4a, imm. 1 aamma § 4b, imm. 1 aamma 3 unioqqutinneqarneranni akiliisitaasussanngortitsisoqarsinnaavoq.”

Imm. 3. Inatsisartut inatsisaat manna malillugu akiliisussanngortitsisoqarpat aningaasat nunap karsianut nakkartinneqassapput.”

 • 2

Inatsit januaarip 1.-anni 2013 atuutilerpoq.

Namminersorlutik Oqartussat, ulloq xx.xx.2013

 

Kuupik Kleist / Mimi Karlsen

 

Naqqiissutigineqartut ilaatigut makkuupput:

Danskisut pkt. 1 kalaallisut allassimanera aaqqinneqarpoq imaalerluni: imm. 1.

Virksomheder aamma allanngortinneqarpoq suliffeqarfinnik allaqqalerluni taanna ataatsimut taaguutaammat, namminersortuuppata pisortalluunniit ingerlatarippatsigik.

 

Oqaasiliortut sinnerlugit

inussiarnersumik inuulluaqqusilluta

 

Carl Chr.Olsen                                           Katti Frederiksen

Oqaasiliortuni siulittaasoq                          Allatsi