Nunat Aqqinik Aalajangiisartut 2016 – 1

NAA.24.01.16

Nunat Aqqinik Aalajangiisartut

sapaammi januaarip 24-anni 2016-imi  Oqaasileriffimmi ataatsimiinnerat

 

Peqataasut: Karl Elias Olsen, Marianne Petersen, Jens Danielsen, Bolatta Vahl.

Oqarasuaatikkut malinnaasoq: Kirstine Kreutzmann

Allatsi: Lisathe Møller Kruse

Paasissutisseeqataasoq: Katti Frederiksen

 

Oqaluuserisat makkuupput:

 1. Tikilluaqqusineq
 2. Ilisaritinneq
 3. Paasissutissiineq
 4. Taasariaqartut allat

 

 1. pillugu –

Ataatsimiinnerup aallartinnerani Oqaasileriffiup pisortaa Katti Frederiksen Nunat Aqqinik Aalajangiisartunngorlaanut tikilluaqqusivoq. Katti Frederiksenip tikilluaqqusinerminut ilanngullugu oqaatigivaa Nunat Aqqinik Aalajangiisartut 2018-ip tungaanut ilaasortaaneq atuuffeqartoq.

 

 1. pillugu –

Nunat Aqqinik Aalajangiisartut nutaat siullermeerlutik ataatsimiinnerimmassuk ataasiakkaarluni ilisaritinneq ingerlanneqarpoq.

Siullertut Nunat Aqqinik Aalajangiisartut allattaat Lisathe Møller Kruse ilisaritippoq. LMK-p ilisaritinnermini oqaatigivaa Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut 2007-mi allattaalernini sulilu maannamut allattaanini. Oqaasileriffimmi atorfeqarnermini nunat aqqinik saaffiginnissutit nammineq suliarisarlugit nassuiaavoq, nunallu aqqinik sinerissami nalunaarsuineq siuttuuffigalugu oqaatigivaa.

Marianne Petersenip Nunat Aqqinik Aalajangiisartutut ilaasortaalersup ilisaritinnermini oqaatigivaa 2000-ikkunni Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut aamma ilaasortaasimalluni. KNAPK-mit Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortaalersussatut innersuunneqarsimalluni aamma oqaatigivaa.

Karl Elias Olsenip Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortaalersup ilisaritinnermini oqaatigivaa 2000-ikkunni Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut aamma ilaasortaasimalluni.

Bolatta Vahlip Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortaalersup ilisaritinnermini oqaatigivaa Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup  Oqaasiliortunut ilaasortassatut innersuussimagaanni. Oqaasiliortullu Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortassamik toqqaaneranni Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortassatut toqqarneqarsimalluni. Bolattap 2003-mit 2006-ip tungaanut Oqaasileriffimmi sulisimanini aamma oqaatigivaa.

Jens Danielsen Qaanaameersoq Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortaalersup oqaatigivaa ICC-mit Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortassatut innersuunneqarsimalluni.

Kirstine Kreutzmann Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortaalersoq sulinerminut atatillugu Qaanaamiittoq oqarasuaatikkut ataatsimiinnermut malinnaatinneqarpoq. Kirstinep oqaatigivaa peqatigiiffimmit Atuakkiortunit Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortassatut innersuunneqarsimalluni.

 

Bolatta Vahlip siunnersuutigivaa Nunat Aqqinik Aalajangiisartut ataatsimiiffissat siumoortumik aaqqissuussaanerusumillu pisariaqartut. Bolattap siunnersuutigivaa qaammatip aallartinnerani ataasinngorneq siulleq ataatsimiiffigineqarsinnaasoq. Bolattap siunnersuutaa Mariannep Karl Eliasillu tapersersorpaat. Taamaalillutik Nunat Aqqinik Aalajangiisartut aalajangerpaat qaammatip aallartinnerani ataasinngorneq siulleq Nunat Aqqinik Aalajangiisartut ataatsimiiffigisalissagaat, ataatsimiinnissarli pisariaqartinnagu ulloq taanna ataatsimiiffiusassanngitsoq. Arlaannik pinartoqartillugu ulluni allani Nunat Aqqinik Aalajangiisartut ataatsimiittariaqartarnissaat aamma isumaqatigivaat.

 

 1. pillugu –

Paasissutissiinermi aallarniilluni Oqaasileriffiup pisortaa Katti Frederiksen paasissutissiivoq. Ilanngullugu oqaatigivaa Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortaaneq pisortatigoortumik qinikkatut toqqagaanerummat ilaasortaasut suliffigisaminnit ataatsimiigiartarnissamut ajornakusoortitsissagaluarpata Oqaasileriffimmit sulisitsisuusut allaffigineqarsinnaasut, Qinikkatut Pisortanillu Toqqakkatut Suliaqarneq pillugu nalunaarut nr. 5, 15. marts 1994-imeersoq naapertorlugu suliffimminnit annaasaqaratik ataatsimiigiarsinnaatitaammata.

Oqaasileriffiup pisortaa paasissutisseereermat Lisathe Møller Kruse nunat aqqinik nalunaarsugaatit pillugit Nunat Aqqinik Aalajangiisartunngortunut saqqummiivoq, suliallu sumut killinnerinik paasissutissiilluni.

Nunat aqqinut tunngasut katersugaaterpassuit mappiniittut, karseeqqaniittut allagaataasivimmiittullu pillugit LMK nassuiaavoq, immap assingi nunallu assingi ilanngullugit nassuiaalluni. LMK-p nunat aqqinik nalunaarsugaatit 2007-mi 25.850-usut nassuiaavoq, taakkulu access fil-imiittut eqqaallugit. Taakku nunat aterpassui qarasaasiamiittumut GIS-imut nuunneqarsimasut eqqaavai, taamaattoq nunat aterpassui inissaminiinngimmata ataasiakkaarlugit inissaviinut iliorarneqartut oqaatigivaa. Taamaallaallu 3.000-it sinnilaartut suli inissavimminnut inissinneqanngitsut eqqaallugu.

Nunat aqqinik katersilluni nalunaarsuineq 2007-mi aallartittoq aningaasaateqarfimmit aningaasalerneqarnikkut pisinnaasimasoq LMK nassuiaavoq. Nunat aqqinik katersilluni nalunaarsuinerup ingerlanerani illoqarfiit tamakkerlugit tikinneqarsimasut eqqaaneqarpoq, suliarlu naammassimmat nunat aterpassui suli nunat aqqinik nalunaarsugaatiniinngitsut 7.531-t katsersorneqarsimasut eqqaavaa. Nunat aqqinik nalunaarsugaatit maannamut nunat aqqinik 33.124-nik imaqartoq oqaatigineqarpoq.

Suliat allat nunat aqqinut tunngasut suunersut pillugit LMK nassuiaavoq. Immat assinginik nutarterineq Geodatastyrelsimit nunap assiliortunit Danmarkimiittumit suliarineqartoq LMK nassuiaavoq, maannamullu immat assingi 35-t missaat Oqaasileriffimmit  misissoqqissaarneqareersut eqqaallugu, taakkunani nunat aqqi kukkunillit naqqiissutigineqartarlutik nunallu aqqi ilaanngitsut ilannguteqquneqartarlutik.

Nunap assiliorneq Geodatastyrelsimit aqunneqartoq LMK nassuiaavoq, nunap assingi 1:50 000-nik angissuseqassasut aamma eqqaavaa. Ajoraluartumilli nunap assiliornerup nalaani nunap aqqisa akisussaaffigineqarnerat Asiamit akisussaaffigineqartoq oqaatigineqarpoq, tamannalu Nunat Aqqinik Aalajangiisartuujunnaaqqammersunit Oqaasileriffimmiillu naammagineqanngilluinnartoq oqaatigineqarpoq. Suliat Oqaasileriffimmit suliarineqartariaqavissut suliarerusunneqarluinnartullu suli maannamut Asiamit suliakkiissutigineqarsimanngitsut naammaginanngitsumik oqaatigineqarpoq.

Ilanngullugu nassuiarneqarpoq nunap assiliornermi nunap aqqisa akisussaaffigineqarnerat Nunat Aqqinik Aalajangiisartunit Oqaasileriffimmiillu akisussaaffigineqannginnerat ilisimasakinnermik kinguneqarsimagunarmat Oqaasileriffimmi pisortaq tamanut ammasumik tamanna pillugu allagaqarsimasoq.

Oqaasileriffimmut saaffiginnissutit nunat aqqinut tunngasut LMK-mit isumagineqartartut nassuiarneqarpoq.

Sineriammi nunat aterpassuaqarmat suli nunat aqqinut tunngasunik suliassarpassuaqartoq oqaatigineqarpoq, suliassaajumaartullu makkuusut eqqaaneqarluni:

 

  • GIS-imi nunat aqqinik inississuineq ( 3.100 missaat amigaataapput)
  • Sumiiffiit ilaat nunat aqqinik nalunaarsuinermi mininneqarsimasut nalunaarsuiffiartornissaat
  • Immat assingi saqqummertussat misissoqqissaartarnissaat
  • APM-projektimut tassa nunap assiliortunut suleqataanissaq
  • Nunat aqqisa oqaluttuassartaat naqitaniittut nunat aqqinut nalunaarsuiffimmut ilanngussuunnissaat
  • Imaqarniliarpassuit allagaataasivimmiittut digitaliserernissaat
  • Nunat aqqisa oqaluttuassartaannik katersineq

 

Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut ilaasortaqqammersoq Karl Elias Olsen ilaliivoq KNR Radiumi nunat aqqinut tunngasunik immiussarpassuarnik peqartoq. Oqaasileriffimmi pisortaq Katti Frederiksen nassuiaavoq KNR-ip radiortaani ittuusoq Masauna ataatsimeeqatigileruniuk isumaqatiginiarniarlugu immiussarpassuit akiliinngikkaluarluni pineqarsinnaanerannik ujartuiniarluni.

Karl Elias Olsen nunat aqqinut tunngasumik atuagaaqqiornissamut aningaasassanik pissarsisoqarsinnaanermik ujartuilluni pissarsiaqartoqarsinnaaneranik siunnersuuteqarpoq.

 

 1. pillugu –

Nunat Aqqinik Aalajangiisartut aalajangiipput qaammatip naaqqammernerani ataasinngorneq siulleq ataatsimiiffigisarniarlugu. Nunat Aqqinik Aalajangiisartut tulliani marsip arfineq aappaanni nal. 10 ataatsimiissallutik aalajangerpaat, allanilli suliassanik peqariataassappat siusinnerusukkut ataatsimiissinnaanertik oqaatigalugu.

 

Katti Frederiksen                       Lisathe M. Kruse

Oqaasileriffiup pisortaa             NAA-t allattaat