Arnaq B. Johansen

AC-fuldmægtigi

  • Nunat Aqqinik katersinermi aqutsisoq
  • Nunat Aqqinik Aalajangiisartunut allatsi
  • Nunat Aqqinik Aalajangiisartunik sullisisoq

Email: anbr@oqaasileriffik.gl
Oqarasuaat: +299 38 40 65
Ceresvej 7, 1 · Postboks 980 · 3900 Nuuk