Oqaasiliortut 2021 – 3

OQAA – 170321

Oqaasiliortut 17/03-2021 ataatsimiinnerannit imaqarniliaq

 

Peqataasut:

Oqaasiliortut: Mariia Simonsen (siulittaasoq), Karen Ramsøe (siulittaasup tullia), Knud Møller &  Hans Kristian Olsen 
Oqaasileriffimmit: Lisathe Møller (allatsi) & Minik Jeremiassen (pisortaagallartoq)

 

Oqaluuserisassat:

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat.
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliap akuerineqarnera.
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit.
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
 4. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
 5. Suliat allat:
  1. Oqaasileriffimmit KNR-imut oqaatsinik kiffartuussisup KNR-imik suleqateqarnini pillugu nassuiaanera
  2. Taaguutit ordboginiittut Taaguutaasivimmut iliorarnissaannik Oqaasileriffiup kissaataa
  3. Oqaasiliortut periusissiaat (strategi)
 6. Kalaallisut taaguusigassat:
  1. Isikkamik-arsarnermi taaguusersuutit akuerineqarnissaat
 7. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera.
 8. Tamalaat

 

 

Imaqarniliaq

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat

Oqaluuserisassat akuerineqarput.

 1. Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliap akuerineqarnera.

10/2-2021 ataatsimiinnermit imaqarniliaq akuerineqarpoq.

 1. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit.
  a. Siulittaasup ilisimatitsissutigaa Oqaasiliortut kissaataat naapertorlugu Telepost allaffigineqarsimasoq allattaaseq pillugu aalajangersakkanik erseqqissaataasunik. Allakkat takussutissatut ilanngunneqarput.
  b. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit tusaatissatut tiguneqarput.
 1. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  a. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit tusaatissatut tiguneqarput.

Ataatsimiinnerup kingulliup kingorna (10/2-2021) aqqit Oqaasiliortunit akuersissutigineqartut:

  • Nukappiaqqap aqqa Raalu ilaasortanit tamanit akuersissutigineqarpoq.
  • Nukappiaqqap aqqa Angutaaluk ilaasortanit tamanit akuersissutigineqarpoq.
  • Nukappiaqqap aqqa Angerlaq ilaasortanit tamanit akuersissutigineqarpoq.
  • Niviarsiaqqap aqqa Paqqi ilaasortanit tamanit akuersissutigineqarpoq.
 1. Suliat allat:
  a. Tusagassiuutinut oqaatsinik kiffartuussisup KNR-imik suleqateqarnini pillugu nassuiaanera.

KNR Radiup kalaallit oqaasiinik atuinermut tunngatillugu kiffartuunneqarsinnaatitaanini tigulluarlugu atorluartarpaa, piffissalli ilaanni KNR-imi atorfillit ulapputeqartarnerisa kingunerisaannik suleqateqarneq killeqartarluni. Tusagassiorfinnik kiffartuussisup kiffartuussinnginnermi nalaani tusagassiuutini kalaallisut kukkusumik atuisarnerit nalunaarsorlugillu malinnaavigisarpai. KNR TV-p, Sermitsiap AG-llu kalaallisut oqaatsinik kiffartuunneqarsinnaanermik periarfissaq atorneq ajorpaat, pissutsilli taama ikkaluartut oqaatsinik kiffartuussisup ataatsimut ilisimatitsissutinik tamanut paasissutissiisarnini ingerlatiinnarpaa.

2020-mi oqaatsinik kiffartuussisumut saaffiginninnerit 67-iupput.

b. Taaguutit ordboginiittut Taaguutaasivimmut iliorarnissaannik Oqaasileriffimmit kissaat.
Taaguuterpassuit (termer) ordbogimiittut atorneqalereerlutik taaguutitut sungiunneqarsimalereerput, Oqaasiliortunilli akuerineqarsimanatik.
Taaguutit Oqaasiliortut akuerisaat Oqaasileriffiup nittartagaani taaguutaasivimmiipput (termbank), tamanillu misissorneqarlutillu ujarlerfigineqarsinnaallutik. Oqaasileriffik pisinnaatinneqarpoq taaguutit (termer) ordbogini ukunaniittut taaguutaasivimmut (termbank) iliorarneqarsinnaasut:

  • OQAASERSIUUT – qallunaatut – kalaallisut (2012)
  • OQAATSIT – kalaallisuumit qallunaatuumut (1997)

Oqaasiliortut kissaatigivaat taaguutit (termer) ordbogineersut taaguutaasivimmut (termbank) Oqaasileriffiup nittartagaaniittumut sukkanerusumik iliorarneqassasut. Oqaasiliortut periarfissatut isigaat Oqaasiliortut pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 5, 1. Juni 2017-imeersumi § 2.8, immikkoortoq 4-miittoq: “Oqaasiliortut suliassat aalajangersimasut naammassiniarlugit piffissami killilikkami ataatsimiititaliat pilersissinnaavaat, suleqatigiit imaluunniit suliaqaqatigiit Oqaasiliortunit ilaasortaaffigineqartut imaluunniit avataaneersunit immikkut suliatigut piginnaasalinnit peqataaffigineqartut”. Oqaasiliortut periarfissaq taanna atorneqarsinnaanersoq pillugu Oqaasileriffik misissuissasoq piumasaqarput. Tamanna pisinnaanngippat Oqaasileriffiup iluani sulisut ikiortaat atorluarneqarsinnaapput. Ikiortinilli suliarineqassappata piffissaq sivisooq atorlugu suliarineqassammata Oqaasiliortut kissaatigisamittut sukkanerusumik ordbogini qulaani taaneqartuniittut taaguutit (termer) taaguutaasivimmut (termbank) iliorarneqarnissaat. angorusuppaat. Taaguutit (termer) ordboginiittut taaguutaasivimmut (termbank) iliorarneqarnissaannut periarfissanik Oqaasileriffik misissuissaaq.

c. Oqaasiliortut periusissiaat (strategi)
Oqaasiliortut periusissiassaattut Oqaasileriffimmit suliaagallartoq ataatsimut isigalugu paasiuminartutut nalilerneqarpoq, ilusissaviatalu  oqallisiginissaanut aallarniutissaqqissutut isigineqarluni.
Oqaasiliortut kissaatigaat uku quppernerni siullerniissasut; naammasserusutat (mission), anguniagassatut takorluukkat (vision) kiisalu iliuusissatut pilersaarusiaq (handlingsplan). Oqaasiliortut suliassaqarfiisa suunerinik nassuiaatigineqartut kingullinngortissasut siunnersuutigineqarpoq.
Oqaasiliortut oqaatigaat Oqaasiliortut suliassaqarfiinik Oqaasileriffimmi suliaqartut assigiinngitsut suliassaqarfigisaanni naammasserusutat (mission), anguniagassatullu takorluukkat (vision) erseqqinnerusariaqartut, kiisalu iliuusissatut pileraarusiaq aamma erseqqinnerusariaqartoq. Taaguusersuutilerinermi pineqartut 2024 ilanngullugu pilersaarusiorneqareersut erseqqereerput, sinnerinili anguniagassalersorlugillu ukiulersornissaat Oqaasiliortunit kissaatigineqarpoq.
Oqaasiliortut siunnersuutigaat Oqaasileriffimmi suliassaqarfinni assigiinngitsuneersut atorfilittatut akisussaasuisa qulaani Oqaasiliortunit kissaatigineqartut malillugit missingersuusiussasut, kingornalu Oqaasileriffimmi aqutsisumut anngullugit.

 1. Kalaallisut taaguusigassat:
  a. Isikkamik-arsarnermi/arsaannermi taaguusersuutit akuerineqarnerat

Isikkamik-arsarnermi/arsaannermi taaguutit makku akuerineqarput:

finte salloqittaaneq (kingullermik ataatsimiinermi ima taaguuserneqaraluarpoq salloqittaariarneq)
forfinte  salloqittaariarneq
forhale kinguarsarpaa
forlænget spilletid  unamminerup sivitsorneqarnera
formel træning  siunertaqarluni sungiusarneq
forseelse unioqqutitsineq
forsvar  kinguarsimasut
forsvar i balance  naleqquttumik assersuineq
forsvar i ubalance  naleqqutinngitsumik assersuineq

 

 1. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera.

Pingasunngorneq 14/4-2021, nal. 13-16.

 1. Tamalaat.

Oqaasiliortut kissaatigaat taaguutaasivik (termbank) Oqaasileriffiup nittartagaaniittoq taaguutinik (term) Oqaasiliortut  akuerisaannik imaqartoq nittartakkami erseqqinnerulersinneqassasoq. Saqqaaniittoq ujarlerfissiaq “Ujarlerit”-mik allassimasoq, nittartakkap iluaniittunik Katersallu imarisaanik imalik, ataanut inissinneqassasoq siunnersuutigineqarpoq.

Nutaarsiassat Oqaasileriffiup saqqummersittaligaa filitut inituallaarmat (20 MB) mobildatamik atuisut eqqarsaatiginerullugit inikinnerusunngorlugit saqqummiunneqartalernissaat eqqarsaatigeqquneqarpoq.

 

Ataatsimiinnermi peqataasut:

Mariia Simonsen, siulittaasoq

Karen Ramsøe, siulittaasup tullia

Hans Kristian Olsen, ilaasortaq

Knud Møller, ilaasortaq