Oqaasiliortut 2021 – 10

OQAA – 141021

 OQAASILIORTUT ATAATSIMIINNERANNIT IMAQARNILIAQ

sisamanngorneq 14/10-2021, nal. 13-15.30, Oqaasileriffimmi

PEQATAASUT

Oqaasiliortut:

Mariia Simonsen (siulittaasoq), Karen Ramsøe (siulittaasup tullia), Abia Abelsen aamma Else Kleist

Oqaasileriffimmit:

Minik Jeremiassen (allatsi) aamma Tuperna Møller (taaguusersuuserisoq)

Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfimmit:

Evi Kreutzmann aamma Nauja Karlsen (piffissaq avillugu)

Peqataanngitsoq: Knud Møller

OQALUUSERISASSAT

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat
 2. Kingullermik ataatsimiinnermit (22/09-2021) imaqarniliap akuerineqarnera
 3. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit
  1. Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutit
 4. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit
 5. Kalaallisut taaguusigassat
  1. Matematikkimi taaguusersuutit
 6. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera
 7. Tamalaat

 IMAQARNILIAQ

 1. Oqaluuserisassat akuerineqarnerat

Oqaluuserisassat akuerineqarput.

 1. Kingullermik ataatsimiinnermit (22/09-2021) imaqarniliap akuerineqarnera

Kingullermik ataatsimiinnermit imaqarniliaq akuerineqarpoq.

 1. Siulittaasumit Oqaasileriffimmillu ilisimatitsissutit

Oqaasileriffimmit ilisimatitsissutigineqartut pingasuupput:

 1. Septembarip ulluisa 28-anni 2021 kultureqarnermut naalakkersuisoq Peter P. Olsen Oqaasileriffimmut pulaarpoq. Oqaasiliortut Oqaasileriffimmilu sulisut peqataapput suliaminnillu saqqummiussillutik. Naalakkersuisup pulaarnerani ilaatigut Oqaasiliortut Oqaasileriffiullu kissaataat saqqummiunneqarput.
 1. Oqaasileriffimmi siunnersortaaneq Per Langgård oktobarip 8-anni 2021 EFNIL-ip (European Federation of National Institutions for Language) ataatsimeersuartitsineranut Kroatiami Dubrovnikimi pisumut peqataavoq, Kalaallit Nunaannilu oqaaserpassualerineq pillugu oqalugiaateqarluni.

Ataatsimeersuarnerup kingornagut ilisimatitsivoq oqaaserpassualerinermik suleqatigineqarsinnaasunik iluaqutigineqarsinnaasunillu attaveqarfeqalersimalluni.

Tassunga tunngasumik nutaarsiassaqaqqissappat Oqaasiliortut tusagaqarusupput.

 1. Ilisimatusarfimmi oqaatsinik ilisimatusarfittaaq Sprogcenteri oktobarip 28-anni 2021 ammarnersiorneqassaaq. Oqaasileriffimmit sulisut pingasut Oqaasileriffik, oqaaserpassualerineq, allagaatinik katersuineq nunallu aqqinik suliaqarneq pillugit saqqummiussissapput.

Oqaasiliortunit peqataarusuttoqassappat nalunaarutigineqarnissaat Oqaasileriffimmit isumagineqarumaarpoq.

 1. Suliat allat pillugit ilisimatitsineq
  1. Inuit aqqi pillugit saaffiginnissutit

Septembarip 20-annit Oqaasiliortut ataatsimiinnissaannut inuit aqqi akuerineqartut sisamaasut, tamarmillu niviarsiaqqat aqqisut akuerineqartut, tassaapput: Sustu, Tersa, Istaali aamma Gundak.

Sustu søsterimit, Tersa Tirsamit Istaalilu Esterimit kalaalerpaluttunngorsagaapput. Kingulleq, Gundak, Gustavip naggatillu Gundelip ataatsimoortinneratigut atiliaavoq.

 1. Kalaallisut taaguusigassat
  1. Matematikkimi taaguusersuutit

Ataatsimiinnermi taaguutit akuerineqartut tassaapput:

Kalaallisut taaguusigassaqIsumaqataaKalaallisut taaguusiunneqartoq
cirkelafsnit cirkelip immikkoortua;
ammalortup immikkoortua
cirkelbue cirkelip qaarajunnera;
ammalortup qaarajunnera
cirkeldiagram cirkeldiagrammi;
diagrammi ammalortoq
cirkelring cirkelit iluleriit akornat;
ammalortut iluleriit akornat
cylinder ulammarissoq
cylinderflade ulammarissup saneraa
data paasissutissat
datasæt paasissutissat ataatsimoortut;
datat ataatsimoortut
decimalbrøk avitaq ilaannakortalik;
avitaq decimalilik
decimalform ilaannakortalittut allataq;
decimalitut allataq
decimalsystemtitalssystemqulikkaareriaaseq;
decimalsystemi
decimaltalkommatalkisitsit ilaannakortalik;
kisitsit decimalilik
delelig agguarneqarsinnaasoq
disjunktion disjunktioni
diskriminant diskriminanti
enhedscirkel cirkeli uuttuut;
ammalortoq uuttuut
ensvinklet trekant assigiinnik pingasunik teqeqqulik
fart sukkassuseq
Fibonaccital kisitsit Fibonaccip tulleriissitaliaaneersoq
forholdsregning naleqqiussilluni kisitsineq
forholdstal kisitsisit naleqqiutat
fratrækningsubtraktionilanngaaneq
frekvensfordeling frekvensit agguataarnerat;
akulikissutsit agguataarnerat
funktionsforskrift funktioninut najoqqutassiaq
fællesnævner ataaniittortaq ataatsimoorussaq
førstekoordinatabscisseakse;
1. akse;
x-akse;
førsteakse
kanaartaq siulleq;
abscisseakse
gennemsnit agguaqatigiissinnerat
grafisk afbildning grafinngorlugu takussutissiaq
grafisk ligningsløsning assigiissitap titartaganngorlugu inernilernera
grundfladeradius nataavata radiusia
grupperet fordeling ataatsimoortunut agguataarineq
halv affaq
halvdel affaq

Ataatsimiinnermi taaguusigassat ‘mængde’-mik aamma ‘vækst’-imik ilallit qaangiinnarneqarput misissorluarneqartariaqarmata.

Qaangiinnarneqartut saniatigut Oqaasiliortut ilisimasalinnut marlunnik apeqqutissaqarput:

  1. ‘fuldkomment tal’ ilinniusiani kisitsisivissuarmik (kisitsisivissuaq) taaneqartarneratut taaguuserneqassagaluarpa?
  2. ‘multiplikand’ aamma ‘gangestykke’ (multiplikationsstykke) kalaallisut assigiinngitsunik qanoq taaguuserneqarsinnaappat?
 1. Ataatsimiinnissap tulliata ullulerneqarnera

Oqaasiliortut ataatsimeeqqissapput pingasunngornermi novembarip 3-anni 2021 nal. 13-16 Oqaasileriffimmi.

 1. Tamalaat

 

Ataatsimiinnermi peqataasut:

Mariia Simonsen (siulittaasoq) 

Karen Ramsøe (siulittaasup tullia)

Else Kleist (ilaasortaq)

Abia Abelsen (ilaasortaq)           

Knud Møller (ilaasortaq)