Imaqarniliat

Inuit Aqqinik Aalajangiisartut ataatsimiinnerinit imaqarniliat

2008

1-08: Inuit Aqqinik Aalajangiisartut marsip 27-ni 2008-mi ataatsimiinnerat

Download

2-08: Inuit Aqqinik Aalajangiisartut novemberip arfineq pingajuanni 2008-mi ataatsimiinnerat

Download

2009

1-09: Inuit Aqqinik Aalajangiisartut septemberip 28-ni 2009-mi ataatsimiinnerat

Download

2-09: Inuit Aqqinik Aalajangiisartut novemberip tallimaani 2009-mi ataatsimiinnerat

Download

3-09: Inuit Aqqinik Aalajangiisartut decemberip aallaqqaataani 2009-mi ataatsimiinnerat

Download 

4-09: Inuit Aqqinik Aalajangiisartut decemberip 21-iani 2009-mi ataatsimiinnerat

Download 

2010

1-10: Inuit Aqqinik Aalajangiisartut februaarip tallimaani 2010-mi ataatsimiinnerat

Download 

2-10: Inuit Aqqinik Aalajangiisartut maajip pingajuanni 2010-mi ataatsimiinnerat

Download 

3-10: Inuit Aqqinik Aalajangiisartut oktoberip sisamaanni 2010-mi ataatsimiinnerat

Download 

4-10: Inuit Aqqinik Aalajangiisartut novemberip 17-iani 2010-mi ataatsimiinnerat

Download 

2011

1-11: Inuit Aqqinik Aalajangiisartut martsip 15-iani 2011-mi ataatsimiinnerat

Download