panik t. (kal.) 🔊
Allamoorut: paniup 🔊
Qasseersiut: paniit 🔊
Tigusiffiit: Ordbogeraq, Oqaatsit 1990, shv, Perorsaanermi taaguutit

Katersani ujarlerit

Katersani oqaatsit ujarlerfigineqartussat

Katersani ujarlerfiusussat

Uiguutini ujarlerit

, , , ,