Grønlands Sprogsekretariat

Søg

Personnavne

Vedrørende arbejdet om grønlandske personnavne

Personnavneområdet er pr. august 2016 blevet en del af Sprognævnets ansvarsområde.

Fortegnelse over personnavne kan ses i bogen Kalaallit aqqi – Grønlandske personnavne fra 2015.

Sprognævnet arbejder på baggrund af gældende regler i den danske navnelov.

Retningslinjer ved navngivning

 • Navne skal skrives efter retskrivningsprincipper. Dialekter kan anvendes. Tilhæng der traditionelt tilføjes fornavne kan anvendes, se listen af tilhæng.
 • Grønlandiserede personnavne af fremmed oprindelse kan anvendes. Se listen med eksempler af grønlandiserede navne.
 • Navne der ikke er med i fortegnelser over personnavne i denne hjemmeside og fra bogen ”Kalaallit aqqi – Grønlandske personnavne” udgivet af Oqaasileriffik i 2015 skal godkendes før anvendelse. Ansøgning herom skal være nået Oqaasiliortut – Sprognævnet mindst en måned før navngivning.
 • Navne kan ikke forventes godkendt:
  • navne og tilhæng, der kan befrygtes at blive til ulempe for bæreren, dog kan navne opstået at traditionelle navngivningsskikke anvendes.
 • Ved ønske om et fremmed personnavn skal den danske lovgivning følges.
 • Det anbefales, at et barn ikke skal have mere end fem fornavne (navne forbundet med bindestreg tælles som to).
 • Ved ansøgning af navn, sendes blanketten til oqaasileriffik@oqaasileriffik.gl

Medlemmer

 • Mariia Simonsen (Formand)
 • Mette Larsen Lyberth (Næstformand)
 • Juaaka Lyberth
 • Jens Danielsen
 • Niels-Henrik Lynge