Personnavne

Vedrørende arbejdet om grønlandske personnavne

Personnavneområdet er pr. august 2016 blevet en del af Sprognævnets ansvarsområde.

Retningslinier ved navngivning fra den 21. november 2006 og ‘Grønlandske personnavne’ udgivet i 2015, danner grundlaget for nævnets arbejde.

Sprognævnet arbejder på baggrund af gældende regler i den danske navnelov.

Fortegnelse over grønlandske fornavne der er udarbejdet af Grønlands Sprognævn, omfatter grønlandske og oprindeligt europæiske navne i grønlandsk form, og kan umiddelbart anvendes ved navngivning og dåb.

Ved spørgsmål der har relation til efternavne, henvises der til Rigsombudet eller Familiestyrelsen i Danmark.

Retningslinier ved navngivning

 • Alle navne anført i fortegnelsen kan anvendes ved navngivelse i Grønland.
 • Gældende retsskrivningsprincipper skal følges. Tilhæng der traditionelt tilføjes fornavne, godkendes (f.eks. -nnguaq osv.) Grønlandiserede personnavne af fremmed oprindelse kan anvendes.
 • Personnavne, der ikke er optaget på fortegnelsen, må kun tillægges ved navngivning efter forud indhentet tilladelse. Skriftlig ansøgning herom må senest 30 dage forinden fremsendes til Sprognævnet.
 • Der kan ikke forventes godkendt: – navne, der ikke efter deres karakter er egentlige fornavne, kaldenavne som anvendes som tilhæng til godkendte navne. – navne, der kan befrygtes at blive til ulempe for bæreren.
 • Vedrørende navne af ikke grønlandsk oprindelse henvises til den danske navnelovs principper. I sådanne tilfælde skal der rettes forespørgsel til kirkeministeriet.
 • Det anbefales, at der efter hidtidig praksis ikke kan tillægges et barn mere end i alt højst fem fornavne (navne forbundet med bindestreg tæller som to).
 • I fortegnelsen er optaget en række navne markeret  med *; disse kan anvendes både som pige- og drengenavn.

 


Medlemmer

 • Mariia Simonsen (Formand)
 • Mette Larsen Lyberth (Næstformand)
 • Juaaka Lyberth
 • Jens Danielsen
 • Niels-Henrik Lynge