Ujarlerit

Personnavne

Vedrørende arbejdet om grønlandske personnavne

Personnavneområdet er pr. august 2016 blevet en del af Sprognævnets ansvarsområde.

Fortegnelse over personnavne kan ses i bogen Kalaallit aqqi – Grønlandske personnavne fra 2015.

Sprognævnet arbejder på baggrund af gældende regler i den danske navnelov.

Retningslinjer ved navngivning

Inatsisartutlov nr. 5 af 1. juni 2017 om Grønlands Sprognævn, §2, 4: godkende fornavne af grønlandsk oprindelse i Lov om personnavne som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning.

Sprognævnet har godkendt disse som retningslinjer ved navngivning:

 • Navne skal skrives efter retskrivningsprincipper. Dialekter kan anvendes. Tilhæng der traditionelt tilføjes fornavne kan anvendes, se listen af tilhæng.
 • Navne som følger den tidligere navngivningsmåde (i kultur og historie) kan godkendes.
 • Kælenavne og kaldenavne kan godkendes som navne.
 • Grønlandiserede personnavne af fremmed oprindelse og fremmed personnavne med grønlandsk tilhæng kan anvendes. Se listen med eksempler af grønlandiserede navne.
 • Personnavne af fremmed oprindelse (ikke grønlandiserede navne) skal sendes til godkendelse hos Kirkeministeriet i Danmark (e-mail: ITK-P-support@KM.DK).
 • Navne der ikke er med i fortegnelser over personnavne i Oqaasileriffik skal godkendes før anvendelse. Skriftlig ansøgning herom må senest 10 dage forinden fremsendes til Oqaasiliortut/Sprognævnet.
 • Navne kan ikke forventes godkendt:
  • navne og tilhæng, der kan befrygtes at blive til ulempe for bæreren.
  • ord det forbindes med religiøs og spirituel skikke skal respekteres.
 • Det anbefales ikke at et barn skal have mere end fem fornavne. Navne forbundet med bindestreg tælles som to.
 • Samtidig hermed ophæves retningslinjer ved navngivning af 14. december 2016.

Oqaasiliortut/Sprognævnet

Nuuk, den 26. februar 2020

 • Ved ansøgning af navn, sendes blanketten til oqaasileriffik@oqaasileriffik.gl