Ujarlerit

Nyheder

Nye medlemmer for Stednavnenævnet

  • Mariane Petersen
  • Johannes Rosing
  • Aviaaja Rosing Jakobsen
  • Niels Lorentzen
  • Eva Mätzler