Ujarlerit

Navne

 
Ekstra kriterier
Matchende navne

Fandt 1 matchende navne:
A
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
  Navn Europæisk Gammel retskrivning
A
Angula    Angula
 Fra et oprindeligt udråb: Wow! Sikke en flot tiltrækkende mand!

Verbet angulavaa betyder "at blødgøre et fugleskind ved at tygge det og suge fedtet ud". Hvilket skulle være velsmagende. I mytologien beskrives overnaturlige væsener der hjælper menneskene og belønnes ved at få fugleskind at tygge af, f.eks. i sagnet om folk fra Appamiut ved Maniitsoq, som belønnede en Unneraarsuk (strandvæsen) med fugleskind, og som gav rigeligt igen i form af sæler. Væsenet kaldtes Angulaasseritooq (den der ivrigt ønsker sig fugleskind at tygge på).
Ligeledes i myten om kvinden Anoritooq (meget vind) fra Thule området, der adopterede en isbjørn gennem magi, og denne fangede sæler for hende. Bjørnen kaldtes Angulligaamaaq (ham som ynder at tygge fugleskind).

I Arktisk Canada i Kitikmeot er Angulalik et fornavn og efternavn blandt Inuinnaqtut talende Inuit. Ofte antyder endelsen -lik ('som har', 'ejer af'), at der er tale om en amulet eller hjælpeånd hos navnebæreren.

Verbet angulavaa er i betydning identisk med verbet igguppaa, der betyder "tygger og suger fedtet af et fugleskind (for velsmags skyld, uden hensyn til om det siden vil kunne bruges eller måske fordærves). Ordet igguppaa har givet anledning til udtrykket iggoraarsuk (ofte forkortet til iggu), og er et udråb der betyder: FLot! Tiltrækkende! Men bruges i kortform også som et ømt udtryk overfor en man elsker eller til et barn. Igguppaa er en sammentrækning af iivaa, "suger det til sig". Angula synes at have samme betydning, og konnotationen til angut (mand), samt udråbsordet "angusuu!", der i 1800-tallet var et udtryk for "Ih! Det var meget!" synes ikke at være en tilfældighed.

Søg i navne

 
Ekstra kriterier