Solving translational problems through constraint grammar

Solving translational problems through constraint grammar

– a practical case study of possession homographs

Liv Molich – Oqaasilerinermi, Atuakkialerinermi Tusagassiuutilerinermilu Bachelori

Allaaserisap eqikkarnera – Liv Molich (2019)

Bachelorprojektet tager afsæt i Oqaasileriffiks sprogteknologiske projekt, som udvikler maskinoversættelse mellem grønlandsk og dansk, og handler om, hvordan man maskinelt kan skelne mellem ord, der på overfladen er ens. Fx kan et ord som ”ernera” betyde enten ”hans/hendes søn” eller ”min søn”. Om den ene eller anden oversættelse skal vælges vil næsten altid være entydigt ud fra konteksten; men når teksten skal maskinoversættes, har maskinen ikke det samme overblik over teksten, som en menneske-læser har. Der må derfor udvikles andre strategier for, hvornår den ene eller den anden oversættelse skal vælges.

Den grønlandske constraint-grammatik analyserer grønlandske sætninger og udvælger den homograf, der vil give den korrekte oversættelse i sammenhængen. En tidligere version af grammatikken havde en fejlrate på 21% for possessiver af “ernera”-typen. Disse regler er blevet justeret og suppleret af regler, der vælger den korrekte analyse ud fra kriterier baseret på semantisk, syntaks og sandsynlighed.

Projektet viser i teori og praksis, hvordan man ved hjælp af forskellige teorier og regeltyper kan komme frem til næsten fejlfri analyser af possessive homografer af ”ernera”-typen.