Ujarlerit

Pia Rolsted Andersen

From: Denmark

Age: 62 years old

The year you arrived to Greenland: 1979

You first thoughts about Kalaallisut language:

I don’t remember what my first thoughts were the first time I listened to spoken Greenlandic, it has been forty years! ;) but as I had fallen in love with Greenland and a (greenlandic) man (my husband) it must have sounded like sweet music to my ears!

What was your motivation to learn Kalaallisut?

I started learning Greenlandic because i had fallen in love with the land and in a man (my husband) and wanted to return to Greenland. It also matters that my biological mother is Greenlandic, but I was adopted from birth and was born og grew up in Denmark with Danish parents.

What was the hardest in learning Kalaallisut?

I am still learning Greenlandic – every day I learn something new. Learning a language is a long proces! ;D

The first years I spoke the least Danish possible, I spoke in Greenlandic as best I could, but, eventhough at that time I was a university student (English), my Greenlandic was so poor and childish that people must have thought: “I wonder if this woman is quite allright, she cannot speak like a grown up?” :D

Then the following many years people used to say “pikkorik” – you’re good! – whenever I said something in Greenlandic.

After that, when my Greenlandic actually was better, people, who didn’nt know me tended to ask me why I spoke Greenlandic so poorly! :D Maybe they thought that I had grown up in Greenland with a Greenlandic mother or father.

At last, after having longer conversations with people who didn’t know me, they often asked me if I was Greenlandic. They can, ofcourse, hear that Greenlandic isn’t my mothertongue.

What was beneficial learning Kalaallisut?

-having a purpose, being motivated

-back in 1979-1980 attending an evening course in Greenlandic at Folkeuniversitetet, twice a week.

-talking to and communicating with my son in Greenlandic as well as I was able to from he was an infant. <3

– living on a sheepfarm/in the settlement Qassiarsuk amongst Greenlandic speaking people.

-teaching in school before I became a teacher trying to understand and communicate with my students.

-communicating in Greenlandic with my husband

-have lessons me alone with Gaba Thorning in Denmark in 1988 (grammar & writing)

-attending teachers collage in Nuuk, there I “met” a lot of dialects and I had special training in the Greenlandic language from a Greenlandic teacher, who had studied Greenlandic at the university.

-living in North-, Nuuk and in Southgreenland

-as a teacher having had to communicate and to attend meetings in Greenlandic with students, parents and collegues plus in the same way having developped my writing/reading skills.

-stubbornness and patience helps!

What is the most important thing in learning Kalaallisut language?

If you want more than just to learn Greenlandic as a supporting tool, but really want to learn Greenlandic:

-live it, eventhough you hardly understand anything at first and is rather confused the first years.

-lessons in Greenlandic can speed up the proces.

-and mutual respect.

Posted in Uncategorized

Pia Rolsted Andersen

Fra: Danmark

Alder: 62 år

Kom til Grønland i 1979

Første tanker om grønlandsk

Jeg kan ikke huske hvad jeg tænkte ved mit møde med det grønlandske sprog, det er 40 år siden ;), men eftersom jeg var forelsket både i landet og i en (grønlandsk) mand (min mand) har det sikkert været sød musik i mine ører!

Hvad var din motivation for at lære grønlandsk?

Jeg begyndte at lære grønlandsk fordi jeg var blevet forelsket i landet og i en mand (min mand) og ville vende tilbage til Grønland. Det har også haft betydning for mig at min biologiske mor er grønlandsk, jeg er adopteret fra jeg blev født og er født og opvokset i Danmark hos danske forældre.

Hvad var det hårdeste ved at lære grønlandsk?

Jeg lærer stadig noget hver dag! ;D Det at lære og bruge sprog er én lang proces! ;D

De første år talte jeg mindst muligt dansk, jeg talte grønlandsk så godt jeg kunne, men selv om jeg ellers var universitetsstuderende (Engelsk) havde jeg så fattigt og barnagtigt et grønlandsk sprog at folk må have tænkt; “Gad vide om hun er helt rigtig i hovedet, hun taler jo ikke som et voksent menneske?” Det var der nu aldrig nogen der sagde til mig! :D

Så i mange år sagde folk “pikkorik”- hvor er du dygtig – hver gang jeg sagde noget.

Efterhånden som jeg så faktisk blev dygtigere, begyndte folk der ikke kendte mig at spørge mig hvorfor jeg talte så dårligt grønlandsk! :D Måske har de troet at jeg var vokset op i Grønland med en dansk far eller mor! :D

Til sidst begyndte folk jeg ikke kendte, efter at vi havde haft længere samtaler, forsigtigt at spørge mig om jeg er grønlænder. :D De kan naturligvis høre at grønlandsk ikke er mit modersmål.

Det mest irriterende ved at lære grønlandsk er at folk med grønlandsk som modersmål ikke retter en når man laver fejl. Det ville ellers være så rart at få at vide hvordan det rigtigt skulle lyde når man har sagt noget på en forkert måde. På den anden side, jeg har alligevel fået lært en hel del selvom jeg ikke er blevet rettet og jeg har bestemt ikke fået ødelagt min selvtillid. Så det har alligevel været bedst sådan! :D

Hvilke fordele er der ved at kunne grønlandsk?

– at kunne se et formål med det, at være motiveret

-at deltage i 1979-1980 i aftenskole i grønlandsk ved det, der dengang hed Folkeuniversitetet to gange om ugen.

– efter bedste evne at tale grønlandsk til og med min søn lige fra han blev født.

– at leve på en fårefarm/i bygden Qassiarsuk blandt grønlandsktalende mennesker.

-mit arbejde som timelærer, hvor eleverne og jeg prøvede at forstå og kommunikere med hinanden.

-at min mand og jeg talte grønlandsk sammen

-at jeg fik enetimer med Gaba Thorning da jeg var i Danmark i 1988 (grammatik & skrivning)

-mit lærerstudie på seminariet i Nuuk, der lærte jeg flere dialekter at kende og jeg fik ekstra grønlandskundervisning af en grønlandsk lærer, som havde studeret grønlandsk ved universitetet.

-at jeg har boet i nord, i Nuuk og i Sydgrønland

-at jeg som lærer på grønlandsk har kommunikeret med og holdt møder med elever, forældre og kollegaer og på samme måde har fået udviklet mit skriftsprog.

-stædighed og tålmodighed hjælper

Hvad er det vigtigste når man skal lære grønlandsk?

Posted in Uncategorized