Grønlands Sprogsekretariat

Oqaasileriffik

Organisatorisk placering

Oqaasileriffik er et sekretariat for sprog under Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

Oqaasileriffik har til opgave at arbejde inden for rammerne af de eksisterende love om det grønlandske sprog.

Arbejdsområder

Oqaasileriffik varetager sekretariatsfunktionerne for de af Inatsisartut og Naalakkersuisut nedsatte nævn og udvalg, som pt. er:

Opgaverne på personnavneområdet er fra 2014 placeret i Sprognævnet, som før varetages af Inuit Aqqinik Akuersisartut / Personnavneudvalget.

Ud over sekretariatsfunktionerne for de af Inatsisartut og Naalakkersuisuts nedsatte nævn og udvalg, udvikler Oqaasileriffik grønlandske sprogteknologiske værktøjer.

Læs mere om personnavneområdet og Oqaasileriffiks sprogteknologiområde Oqaaserpassualeriffik herunder:

Vi vil gøre opmærksom på at Oqaasileriffik ikke er en oversættelsesbureau.