Grønlands Sprogsekretariat

Søg

Sprogsekretariatet

Organisatorisk placering

Oqaasileriffik er en selvstændig enhed under Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, har til opgave at arbejde inden for rammerne af de eksisterende love om det grønlandske sprog.

Arbejdsområder

Oqaasileriffik skal varetage sekretariatsfunktionerne for de af inatsisartut og naalakkersuisut nedsatte nævn og udvalg.
Oqaasileriffiks arbejdsområder omfatter:

  • Oqaasiliortut / Grønlands Sprognævn
  • Nunat Aqqinik Aalajangiisartut / Grønlands Stednavnenævn
  • Inuit Aqqinik Akuersisartut / Personnavneudvalget
  • Sprogteknologi

Primære opgaver

Oqaasileriffiks vigtigste opgaver er blandt andre:

  • forskning i og dokumentation af grønlandsk og andre Inuit sprog
  • følge dynamikken i den grønlandske sprogsnorm
  • stå for undersøgelse af brugen af grønlandsk som fremmedsprog
  • medlemskab af Nordisk Sprogråd og af ICC’s sprogkommission